Trình kiểm tra rò rỉ dữ liệu

24 Tháng Tám, 2023

ID 216082

Trình kiểm tra rò rỉ dữ liệu sẽ tìm kiếm dữ liệu cá nhân của bạn trên cả internet và dark web (từ số thẻ tín dụng của bạn cho đến thông tin an sinh xã hội). Nếu dữ liệu của bạn bị công khai, Trình kiểm tra rò rỉ dữ liệu sẽ báo cho bạn biết.

Nếu bạn chưa có gói đăng ký cho Kaspersky Plus hoặc Premium, chức năng hoạt động của ứng dụng sẽ bị hạn chế: ứng dụng chỉ kiểm tra rò rỉ dữ liệu trong tài khoản My Kaspersky của bạn. Ngoài ra, bạn cũng chỉ có thể quét theo cách thủ công. Đầy đủ chức năng và tính năng quét tài khoản tự động sẽ khả dụng nếu bạn có gói đăng ký cho Kaspersky Plus hoặc Premium.

Tội phạm mạng có thể chiếm quyền truy cập vào nhiều cơ sở dữ liệu tài nguyên web để đánh cắp dữ liệu tài khoản của người dùng. Tính năng này sẽ giúp bạn biết được dữ liệu tài khoản của mình có bị đánh cắp hay không, cũng như thực hiện các hành động được đề xuất để bảo vệ dữ liệu của mình.

Ứng dụng Kaspersky sẽ kiểm tra tài khoản của bạn và nếu quá trình kiểm tra cho thấy dữ liệu của bạn có thể được truy cập công khai, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn biết và hiển thị danh sách các trang web đã để xảy ra rò rỉ dữ liệu, ngày có thể bị rò rỉ và danh mục dữ liệu có thể truy cập công khai.

Ứng dụng Kaspersky cho phép bạn kiểm tra các rò rỉ tiềm ẩn không chỉ của dữ liệu của riêng bạn, mà còn dữ liệu từ các tài khoản người dùng khác thuộc về bạn bè và gia đình của bạn.

Nếu bạn có gói đăng ký cho Kaspersky Plus hoặc Premium, bạn có thể thiết lập kiểm tra tự động cho tối đa 50 tài khoản, bên cạnh tài khoản My Kaspersky của chính mình.

Trong quá trình kiểm tra tài khoản người dùng, Kaspersky không truy xuất dữ liệu dưới dạng văn bản thuần túy. Ứng dụng chỉ dùng dữ liệu để thực hiện kiểm tra cần thiết chứ không lưu trữ dữ liệu. Khi phát hiện rò rỉ, ứng dụng Kaspersky không có quyền truy cập vào bản thân dữ liệu người dùng. Ứng dụng chỉ cung cấp thông tin về các loại dữ liệu có thể được truy cập công khai.

Trong phần này

Giới thiệu về Trình kiểm tra rò rỉ dữ liệu

Đang kiểm tra tài khoản của bạn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.