Bảo hành sửa màn hình

24 Tháng Tám, 2023

ID 244442

Chế độ bảo hành Sửa màn hình chỉ dành cho người dùng ở Ấn Độ.

Khi mua một gói đăng ký cho ứng dụng Kaspersky, có thể bạn sẽ được đề nghị mua gói đăng ký có chế độ Bảo hành sửa màn hình từ Servify để chi trả một phần chi phí sửa chữa màn hình điện thoại thông minh.

Các dịch vụ của nhà cung cấp có thể khác nhau, tùy thuộc vào khu vực và phiên bản ứng dụng được cài đặt. Để biết chi tiết, hãy xem toàn văn Điều khoản và điều kiện cho khu vực của bạn.

Để chấp nhận chế độ bảo hành này, bạn cần kích hoạt trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua gói đăng ký. Bạn cũng có thể kích hoạt gói bảo hành trong thời gian dùng thử nhưng chỉ có thể sử dụng chế độ bảo hành sau khi mua gói đăng ký.

Chế độ bảo hành áp dụng cho 1 điện thoại thông minh, được sử dụng chưa qua 2 tại thời điểm bắt đầu bảo hành. Chế độ chỉ áp dụng cho điện thoại thông minh từ các nhà sản xuất sau:

  • Samsung
  • Xiaomi
  • OPPO
  • Realme
  • Nokia
  • MOTOROLA
  • LG
  • Lenovo
  • Vivo
  • OnePlus

Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo toàn văn Điều khoản và điều kiện cho khu vực của bạn:

Điều khoản và điều kiện của chế độ Sửa màn hình cho Ấn Độ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.