Bắt đầu quét toàn bộ

24 Tháng Tám, 2023

ID 58407

Kaspersky khuyến nghị bạn chạy quét toàn bộ thiết bị của mình ít nhất một lần mỗi tuần để đảm bảo dữ liệu cá nhân được an toàn.

Để bắt đầu quét toàn bộ,

Trên màn hình chính của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Quét thiết bị > Quét toàn bộ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.