Cấu hình Theo dõi SIM

24 Tháng Tám, 2023

ID 71844

Để cấu hình Theo dõi SIM:

  1. Trên thanh tab dưới cùng của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Tất cả tính năng.
  2. .Chạm vào Thiết bị của tôi ở đâu.
  3. Mở khóa quyền truy cập đến tính năng bằng mã bí mật, mã hình mở khóa hoặc vân tay của bạn.
  4. Trong phần Bảo vệ bổ sung, chạm vào Theo dõi SIM.
  5. Bật tính năng này để cho phép khóa thiết bị từ xa nếu thẻ SIM của bạn bị thay.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.