Gỡ bỏ ứng dụng

24 Tháng Tám, 2023

ID 71927

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng menu ứng dụng Kaspersky để gỡ bỏ ứng dụng.

Để gỡ cài đặt ứng dụng Kaspersky:

  1. Mở ứng dụng Kaspersky.
  2. Trên thanh tab dưới cùng, chạm vào Hồ sơ > Thiết đặt > Gỡ bỏ ứng dụng.
  3. Trên màn hình Gỡ bỏ ứng dụng Kaspersky, chạm vào Tiếp theo.
  4. Nếu cần, nhập mã bí mật của ứng dụng.

    Ứng dụng sẽ yêu cầu mã bí mật nếu hộp kiểm Bảo vệ gỡ bỏ được chọn trong thiết lập của Thiết bị của tôi ở đâu.

  5. Xác nhận việc gỡ bỏ ứng dụng Kaspersky.

Ứng dụng Kaspersky sẽ được gỡ cài đặt.

Nếu bạn có bật tính năng Thiết bị của tôi ở đâu, ứng dụng Kaspersky sẽ được chọn làm quản trị viên thiết bị. Bạn phải hủy kích hoạt các đặc quyền quản trị viên trước khi xóa ứng dụng Kaspersky thông qua danh sách ứng dụng hoặc Google Play.

Cách hủy kích hoạt các đặc quyền của quản trị viên cho ứng dụng

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng Kaspersky được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn, bạn có thể tắt ứng dụng này trong cài đặt hệ thống của thiết bị. Ứng dụng Kaspersky sẽ vẫn được cài đặt trên thiết bị của bạn, nhưng sẽ chưa hoạt động cho đến khi bạn kích hoạt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.