Tắt tính năng theo dõi các thiết bị trong mạng của bạn

8 Tháng Mười Một, 2023

ID 142841

Để tắt tính năng giám sát các thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi gia đình của bạn:

  1. Mở ứng dụng Kaspersky.
  2. Trên cửa sổ của ứng dụng chính, chạm vào Giám sát ngôi nhà thông minh.

    Phần Giám sát ngôi nhà thông minh sẽ mở ra.

  3. Chạm vào thiết lập > Quên mạng Wi-Fi này nằm ở phần trên cùng của màn hình.
  4. Xác nhận thao tác.

Ứng dụng sẽ không còn hiển thị các thiết bị được kết nối với mạng của bạn.

Bạn cũng có thể tắt tính năng giám sát các thiết bị trong mạng của mình bằng cách từ chối Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích cung cấp tính năng Giám sát ngôi nhà thông minh. Nếu bạn từ chối Tuyên bố, tính năng Giám sát ngôi nhà thông minh sẽ ngừng hoạt động trên thiết bị của bạn và các chế độ cài đặt của tính năng sẽ được đặt lại.

Nếu bạn muốn bật lại tính năng này, bạn có thể thực hiện trong phần Giám sát ngôi nhà thông minh trên màn hình chính của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.