Lọc nội dung ở Nhật Bản

8 Tháng Mười Một, 2023

ID 194555

Tính năng Web Control chỉ có trong ứng dụng tại Nhật Bản để tuân thủ luật pháp Nhật Bản.

Kiểm soát web chỉ khả dụng nếu bạn có gói đăng ký cho ứng dụng Kaspersky.

Web Control cho phép bạn quản lý nội dung web trên thiết bị di động và bảo vệ bạn trước dung trực tuyến không mong muốn. Ví dụ: bạn có thể cài đặt ứng dụng Kaspersky trên thiết bị của con mình và chọn danh mục nội dung web và các trang web cụ thể dành cho con.

Kiểm soát web có tính năng Lá chắn nội dung độc hại giúp chặn các URL dẫn đến các trang web chứa nội dung vi phạm bản quyền nguy hiểm (do Hiệp hội Internet An toàn xác định với chính phủ Nhật Bản). Bộ lọc này còn chặn truy cập vào các trang web được tạo ra để lấy cắp thông tin cá nhân và thông tin tài chính (do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản xác định).

Bạn phải sử dụng một trình duyệt được bảo vệ để được bảo vệ trên internet. Xem danh sách các trình duyệt được bảo vệ.

Để thiết lập Web Control,

 1. Trên thiết bị của trẻ, hãy mở ứng dụng Kaspersky.
 2. Trên thanh tab dưới cùng trong ứng dụng Kaspersky, chạm vào Tất cả tính năng .
 3. Chạm vào Duyệt mạng an toàn.
 4. Chạm vào Thiết đặt trên màn hình Trình duyệt được bảo vệ.
 5. Chạm vào Định cấu hình bộ lọc nội dung, rồi đặt mã bí mật để đảm bảo chỉ có người lớn mới thay đổi được các tùy chọn cài đặt tính năng này.

  Nếu cần, bạn có thể thêm các cách truy cập khác.

 6. Chạm vào Cài đặt chế độ lọc nội dung trên màn hình Duyệt web an toàn .
 7. Trong màn hình Chế độ lọc nội dung mở ra, hãy thiết lập giới hạn độ tuổi. Nếu bạn chọn Tùy biến, bạn có thể chặn truy cập theo cách thủ công vào các danh mục trang web cụ thể.
 8. Quay trở lại màn hình Duyệt mạng an toàn.

Web Control được thiết lập.

Nếu cần, bạn có thể thêm các trang web vào danh sách loại trừ. Web Control không chặn các trang web được thêm vào danh sách loại trừ ngay cả khi các trang web đó thuộc danh mục bị hạn chế.

Để loại trừ các trang web cụ thể,

 1. Trên thanh tab dưới cùng trong ứng dụng Kaspersky, chạm vào Tất cả tính năng.
 2. Chạm vào Duyệt mạng an toàn.
 3. Chạm vào Thiết đặttrên màn hình Trình duyệt được bảo vệ.
 4. Chạm vào Định cấu hình chế độ cài đặt lọc, rồi nhập mã bí mật của bạn.
 5. Chạm vào Loại trừ.
 6. Trên màn hình Loại trừ mở ra, chạm vào Thêm trường hợp loại trừ, rồi nhập địa chỉ trang web. Bạn có thể truy cập vào tất cả các trang của trang web được chỉ định.

  Nếu bạn muốn chỉ cho phép truy cập vào một trang web, hãy nhập địa chỉ của trang và chọn hộp đánh dấu Chỉ cho phép truy cập vào trang này.

 7. Chạm vào Thêm trường hợp loại trừ.
 8. Quay trở lại màn hình Duyệt mạng an toàn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.