Thay đổi giao diện ứng dụng

8 Tháng Mười Một, 2023

ID 250668

Giờ đây, bạn có thể thay đổi giao diện của ứng dụng bằng cách chọn chế độ màu Sáng hoặc màu Tối. Theo mặc định, ứng dụng sử dụng chế độ cài đặt của hệ thống và áp dụng chủ đề được sử dụng trên thiết bị của bạn.

Để thay đổi chủ đề của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng
 2. Chuyển đến Hồ sơ > Thiết đặt > Diện mạo.
 3. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Sáng. Ứng dụng sử dụng chế độ màu sáng.
  • Tối. Ứng dụng sử dụng chế độ màu tối.
  • Sử dụng thiết đặt của hệ thống. Sử dụng chủ đề hệ thống hiện tại của thiết bị.

  Giao diện đã chọn sẽ được áp dụng ngay lập tức.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.