Cập nhật cơ sở dữ liệu

13 Tháng Ba, 2024

ID 132283

Bạn có thể cập nhật cơ sở dữ liệu trên trang My Kaspersky.

Để bắt đầu cập nhật thông qua My Kaspersky:

  1. Mở My Kaspersky trên bất kỳ thiết bị.
  2. Đăng nhập vào My Kaspersky bằng chính tài khoản mà bạn sử dụng để thiết lập tính năng.
  3. Vào phần Thiết bị.

    Nhấn vào bảng điều khiển của thiết bị di động mà bạn muốn quản lý từ xa.

  4. Trên thẻ Trạng thái bảo mật, trong phần Chống virus, nhấn nút Cập nhật.

Một tác vụ cập nhật cơ sở dữ liệu sẽ được bắt đầu trên thiết bị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.