Cấu hình việc thay đổi máy chủ ảo

13 Tháng Ba, 2024

ID 140374

Khi bạn chuyển giữa các ứng dụng, website hoặc danh mục website với các thiết lập máy chủ ảo khác nhau, bạn có thể cấu hình máy chủ mà ứng dụng Kaspersky sử dụng - máy chủ hiện tại hoặc máy chủ được quy định cho ứng dụng hoặc website mà bạn đang mở.

Bạn có thể cấu hình việc thay đổi máy chủ ảo nếu bạn đang sử dụng phiên bản không giới hạn.

Để cấu hình việc thay đổi máy chủ ảo:

 1. Mở VPN.
 2. Nhấn vào Thiết đặt > Bảo vệ thông minh.
 3. Nhấn vào Sử dụng máy chủ VPN nào.
 4. Quy định hành động mà ứng dụng Kaspersky sẽ thực hiện nếu bạn chuyển giữa các ứng dụng, website hoặc danh mục website được cấu hình các máy chủ ảo nhất định:
  • Từ phần thiết đặt. Ứng dụng sẽ thay đổi địa điểm ảo dựa trên địa điểm mà bạn đã quy định cho ứng dụng hoặc website mà bạn đang mở.
  • Máy chủ hiện tại. Ứng dụng sẽ không thay đổi địa điểm ảo của bạn. Bạn sẽ tiếp tục sử dụng vị trí ảo hiện tại.
  • Hỏi. Ứng dụng hiển thị một thông báo, trong đó bạn có thể quy định có cần thay đổi địa điểm ảo của mình hay không.

   Nếu bạn chọn không thay đổi máy chủ ảo cho website hoặc ứng dụng được quy định, ứng dụng sẽ không hỏi thay đổi máy chủ cho website hoặc ứng dụng này trong 6 giờ tiếp theo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.