Bắt đầu quét nhanh

13 Tháng Ba, 2024

ID 58408

Tác vụ quét nhanh chỉ có thể được sử dụng để quét các ứng dụng được cài đặt. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Free, Kaspersky khuyến nghị bạn chạy quét nhanh ngay khi các ứng dụng mới được cài đặt.

Để bắt đầu quét nhanh,

Trên màn hình chính của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Quét thiết bị > Quét nhanh.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.