Cách chạy Kaspersky VPN Secure Connection

1 Tháng Tư, 2021

ID 127185

Kaspersky VPN Secure Connection được cài đặt cùng Kaspersky Internet Security. Bạn có thể khởi chạy Kaspersky VPN Secure Connection từ menu Start (trong hệ điều hành Microsoft Windows 7 hoặc cũ hơn), từ màn hình bắt đầu (trong hệ điều hành Microsoft Windows 8 hoặc mới hơn), hoặc từ cửa sổ của Kaspersky Internet Security.

Để khởi chạy Kaspersky VPN Secure Connection từ cửa sổ Kaspersky Internet Security:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần dưới của cửa sổ chính, nhấn nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Chuyển đến mục Mạng của tôi.
  4. Nhấn vào liên kết Kaspersky VPN để mở cửa sổ Kaspersky VPN.
  5. Nhấn nút Mở.

Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ ứng dụng chính của Kaspersky VPN Secure Connection.

Các chi tiết bổ sung về hoạt động của Kaspersky VPN Secure Connection được cung cấp trong các tập tin trợ giúp của ứng dụng này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.