Dọn dẹp máy tính

1 Tháng Tư, 2021

ID 129395

Mục này cung cấp thông tin về cách bạn có thể sử dụng Kaspersky Internet Security để phát hiện các ứng dụng và trình duyệt mở rộng mà bạn có thể muốn xóa khỏi máy tính.

Phần trợ giúp

Giới thiệu về Dọn dẹp máy tính

Cách bắt đầu phân tích các đối tượng theo cách thủ công

Cách cấu hình phân tích theo lịch biểu

Cách chọn các danh mục đối tượng để phân tích

Các hạng mục ứng dụng được phát hiện

Xem danh sách các đối tượng được phát hiện

Xem danh sách loại trừ

Cách gửi dữ liệu về cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng cho Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.