Xem danh sách các đối tượng được phát hiện

1 Tháng Tư, 2021

ID 129531

Để xem danh sách được tạo ra dựa trên kết quả phân tích đối tượng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Chi tiết ở phần trên của cửa sổ.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Trung tâm thông báo.

 3. Trong mục Khuyến khích, nhấn nút Hiển thị ở dòng chứa tin nhắn về các đối tượng được phát hiện.

  Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ chứa danh sách các ứng dụng và trình duyệt mở rộng được phát hiện. Các lý do được đề xuất cho việc gỡ bỏ sẽ được hiển thị cho mỗi đối tượng trong danh sách.

  • Nếu bạn muốn gỡ bỏ một ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng từ máy tính của mình, nhấn nút Xóa trong dòng chứa mô tả về ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng. Kaspersky Internet Security sẽ bắt đầu quá trình xóa.
  • Nếu bạn muốn ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng được giữ lại trên máy tính và không còn được bao gồm trong kết quả phân tích các đối tượng được phát hiện, hãy nhấn nút Bỏ qua ở dòng chứa mô tả đối tượng. Đối tượng này sẽ được bổ sung vào danh sách loại trừ và Kaspersky Internet Security sẽ không còn hiển thị đối tượng này trong danh sách các đối tượng được phát hiện.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.