Các hạng mục ứng dụng được phát hiện

1 Tháng Tư, 2021

ID 130451

Các hạng mục này được mô tả ở bảng dưới đây.

Hạng mục ứng dụng

Danh mục ứng dụng và trình duyệt mở rộng

Mô tả

Cung cấp thông tin giả

Theo Kaspersky*, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng sẽ cung cấp cho bạn thông tin giả mạo về trạng thái của hệ điều hành hoặc các ứng dụng đã cài đặt để khiến bạn mua và cài đặt các ứng dụng khác phục vụ cho lợi ích của nhà cung cấp.

Được cài đặt mà không có sự đồng ý của bạn

Theo Kaspersky*, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng đã được cài đặt lên máy tính mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn bằng hình thức điện tử.

Hiển thị tin nhắn hoặc quảng cáo nặc danh

Theo Kaspersky*, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng hiển thị tin nhắn và thông báo trên máy tính của bạn theo cách ẩn danh.

Làm chậm quá trình khởi động máy tính

Theo Kaspersky*, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng sẽ tự động khởi hành với hệ điều hành mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Được cài đặt không tự nguyện

Theo Kaspersky*, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng đã được ép cài đặt lên máy của người sử dụng, ví dụ như bằng cách chặn trình duyệt hoặc hệ điều hành.

Che giấu hoạt động của chúng

Theo Kaspersky*, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng sẽ che giấu hoạt động đối với bạn, ví dụ, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng không có cửa sổ hiển thị và không hiển thị một biểu tượng nào trên thanh tác vụ.

Không được hỗ trợ bởi nhà cung cấp và chứa lỗ hổng bảo mật

Nhà cung cấp không còn hỗ trợ ứng dụng này hoặc trình duyệt mở rộng và không phát hành các bản cập nhật hay sửa lỗ hổng bảo mật.

Ẩn cơ chế dùng để đóng chúng

Theo Kaspersky*, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng sẽ ẩn và/hoặc hạn chế các cơ cấu mà bạn có thể sử dụng để đóng cửa sổ của ứng dụng, tắt ứng dụng hoặc xóa ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng khỏi máy tính.

Được cài đặt với một ứng dụng khác

Theo Kaspersky, ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt này được cài đặt trên máy tính của bạn cùng với một ứng dụng khác. Ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng đó có thể đã được cài đặt nhầm, hoặc bạn đã không đưa ra sự đồng ý để cài đặt ứng dụng này.

Ít được sử dụng

Theo Kaspersky, ứng dụng này chưa được khởi động trong hơn <N> ngày.

Thu thập và truyền dữ liệu của bạn

Theo Kaspersky, ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt này có thể thu thập và truyền dữ liệu của bạn khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Chuyển hướng hoặc chặn lưu thông

Theo Kaspersky, ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt này có thể chuyển hướng hoặc chặn lưu lượng mạng (ví dụ như các truy vấn tìm kiếm của bạn trên web). Ứng dụng hoặc trình duyệt này cũng có thể truy cập vào các website hoặc sửa đổi trang web mà không thông báo cho bạn.

Thay đổi các thiết lập của trình duyệt/hệ điều hành

Theo Kaspersky, ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt này có thể sửa đổi các thiết lập của trình duyệt hoặc hệ điều hành (ví dụ như công cụ tìm kiếm ưu tiên hoặc trang chủ của trình duyệt) khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Hạn chế khả năng của bạn trong việc sửa đổi các thiết lập

Theo Kaspersky, ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt này có thể hạn chế khả năng của bạn trong việc xem và thay đổi các thiết lập của trình duyệt cũng như hệ điều hành.

Thay đổi hành vi của trình duyệt

Theo Kaspersky, ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt này có thể thay đổi hành vi của trình duyệt khi trình duyệt được cài đặt, gỡ bỏ hoặc chạy hay khi các tiện ích mở rộng bị tắt.

* Theo thông tin mà Kaspersky có được, ứng dụng hoặc trình duyệt mở rộng thường thực hiện hành động được mô tả trong bảng. Kaspersky Internet Security không kiểm tra liệu các hành động này đã được thực hiện trên máy tính của bạn hay chưa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.