Xem danh sách loại trừ

1 Tháng Tư, 2021

ID 130455

Bạn có thể thêm các ứng dụng và trình duyệt mở rộng mà bạn muốn giữ vào danh sách loại trừ.

Để xem danh sách loại trừ:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Chọn thành phần Trình quản lý ứng dụng.

  Cửa sổ Thiết lập Trình quản lý ứng dụng mở ra.

 5. Nhấn vào liên kết Loại trừ để mở ra cửa sổ Loại trừ.

  Cửa sổ Loại trừ hiển thị các ứng dụng và tiện ích mở rộng trình duyệt mà bạn đã thêm vào danh sách loại trừ bằng cách nhấn nút Bỏ qua trong danh sách các đối tượng được phát hiện.

 6. Để xóa một đối tượng khỏi danh sách loại trừ, nhấn nút Xóa khỏi danh sách.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.