Làm thế nào để thiết lập bảo vệ dữ liệu đầu vào từ bàn phím máy tính

1 Tháng Tư, 2021

ID 139716

Để thiết lập bảo vệ dữ liệu đầu vào từ bàn phím máy tính:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Trong phần Bổ sung, chọn mục Bảo mật dữ liệu nhập vào.

  Cửa sổ hiển thị các thiết lập để bảo vệ dữ liệu nhập vào máy.

 4. Trong phần dưới của cửa sổ, trong mục Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím, chọn hộp kiểm Bật Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím.
 5. Mở cửa sổ Thiết lập Bảo mật dữ liệu nhập vào bằng cách bấm vào liên kết Chỉnh sửa danh mục trong phần dưới của mục Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím.
 6. Nhấn vào hộp kiểm cho các danh mục website mà bạn muốn bảo vệ dữ liệu được nhập vào thông qua bàn phím.
 7. Nếu bạn muốn bật hoặc tắt tính năng bảo vệ dữ liệu nhập vào từ bàn phím trên một website cụ thể:
  1. Mở cửa sổ Quy tắc loại trừ của Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím bằng cách bấm vào liên kết Quản lý loại trừ.
  2. Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào nút Thêm.
  3. Một cửa sổ sẽ mở ra cho thêm một loại trừ cho bàn phím cứng.
  4. Trong cửa sổ mở ra, trong trường Địa chỉ đại diện web, nhập một địa chỉ website.
  5. Chọn một trong các tùy chọn cho Bảo mật dữ liệu nhập trên website này: Áp dụng cho trang được chỉ định hoặc Áp dụng cho toàn bộ website.
  6. Chọn hành động mà Bảo mật dữ liệu nhập sẽ thực hiện trên website này: Bảo vệ hoặc Không bảo vệ.
  7. Nhấn vào nút Thêm.

Website được chỉ định xuất hiện trong danh sách trong cửa sổ Quy tắc loại trừ của Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím. Khi website này được truy nhập, Bảo mật dữ liệu nhập vào sẽ hoạt động theo các thiết lập.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.