Làm thế nào để khôi phục các mã kích hoạt

1 Tháng Tư, 2021

ID 140542

Nếu bạn đã mất một mã kích hoạt đã được cung cấp trước đó, bạn có thể khôi phục mã đó bằng một trong các phương pháp sau:

  • Nếu bạn có tài khoản My Kaspersky, bạn có thể tìm thấy mã kích hoạt của mình trong phần Giấy phép trên của website My Kaspersky.
  • Nếu bạn không có tài khoản My Kaspersky, nhưng ứng dụng được cài đặt và kích hoạt trên một trong các thiết bị của bạn, hãy tạo tài khoản My Kaspersky trên thiết bị này và sử dụng tài khoản đó để kết nối với My Kaspersky. Ứng dụng sẽ truyền thông tin về giấy phép của bạn đến tài khoản. Mã kích hoạt sẽ được hiển thị trong phần Giấy phép của website My Kaspersky.
  • Nếu bạn không có tài khoản My Kaspersky hay không có ứng dụng được kích hoạt trên bất kỳ thiết bị nào, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật.

Bạn có thể đọc thêm về cách khôi phục mã kích hoạt bằng My Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.