Lưu dữ liệu vào báo cáo hoạt động của ứng dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 144978

Các tập tin báo cáo có thể chứa dữ liệu cá nhân được lấy trong quá trình vận hành các thành phần bảo vệ, ví dụ như Chống virus cho tập tin, Chống virus cho thư điện tử, Chống virus cho web, Chống thư rác, và Quản lý người dùng.

Các tập tin báo cáo có thể chứa những dữ liệu cá nhân sau:

  • Địa chỉ IP của thiết bị của người dùng
  • Lịch sử duyệt web
  • Liên kết bị chặn
  • Phiên bản của trình duyệt và hệ điều hành
  • Tên cookie và các tập tin khác, cũng như đường dẫn đến chúng
  • Địa chỉ email, người gửi, tiêu đề thư, nội dung thư, tên người dùng, và danh sách liên hệ

Các tập tin báo cáo được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn và không được truyền tải đến Kaspersky. Đường dẫn đến các tập tin báo cáo: %allusersprofile%\Kaspersky Lab\AVP21.3\Report\Database.

Những bản báo cáo được lưu trữ trong các tập tin sau:

  • reports.db
  • reports.db-wal
  • reports.db-shm (không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào)

Các tập tin báo cáo được bảo vệ chống lại truy cập trái phép nếu bạn bật tính năng tự bảo vệ trong Kaspersky Internet Security. Nếu tính năng tự bảo vệ bị tắt, các tập tin báo cáo sẽ không được bảo vệ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.