Tính tương thích với các ứng dụng khác của Kaspersky

1 Tháng Tư, 2021

ID 149022

Kaspersky Internet Security tương thích với các ứng dụng sau đây của Kaspersky:

  • Kaspersky Safe Kids 1.5
  • Kaspersky Password Manager 9.2
  • Kaspersky Software Updater 2.1
  • Kaspersky Virus Removal Tool 2015, 2020
  • Kaspersky Secure Connection 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.