Cách cấu hình phân tích theo lịch biểu

1 Tháng Tư, 2021

ID 149222

Để cấu hình một phân tích ứng dụng đã cài đặt và trình duyệt mở rộng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Chọn thành phần Trình quản lý ứng dụng.

  Cửa sổ Thiết lập Trình quản lý ứng dụng mở ra.

 5. Trong mục Dọn dẹp máy tính, chọn hộp kiểm Phân tích các ứng dụng được cài đặt và phần mở rộng trình duyệt.
 6. Nhấn vào liên kết Cấu hình lịch để mở ra cửa sổ Lịch.
 7. Trong danh sách thả xuống Chạy phân tích, chọn một trong các tùy chọn sau đây:
  • Tự động. Nếu bạn chọn tùy chọn này, Kaspersky Internet Security sẽ chạy phân tích định kỳ 24 giờ / 1 lần vào thời gian được đặt theo mặc định.
  • Mỗi phút / Mỗi giờ / Mỗi ngày / Hàng tuần / Mỗi tháng / Vào thời gian chỉ định. Nếu bạn chọn một trong các tùy chọn này, Kaspersky Internet Security sẽ chạy phân tích dựa trên lịch được xác định của bạn cho đến phút chính xác. Khi một trong các tùy chọn này được chọn, hộp kiểm Trì hoãn chạy sau khi ứng dụng khởi động N phút sẽ khả dụng.
  • Sau khi ứng dụng khởi động. Sau khi Kaspersky Internet Security khởi chạy, ứng dụng sẽ chạy một phân tích sau khi chờ số phút được chỉ định trong trường Bắt đầu trong N phút.
  • Sau mỗi bản cập nhật. Kaspersky Internet Security sẽ chạy một phân tích sau khi tải xuống và cài đặt một gói cập nhật mới.
 8. Chọn hộp kiểm Chạy phân tích đối tượng vào ngày tiếp theo nếu máy tính đã tắt để chạy phân tích khi máy tính bật sau khi bỏ lỡ một lần phân tích đã lên lịch. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, ứng dụng sẽ chỉ chạy phân tích vào thời gian đã lên lịch khi máy tính bật.
 9. Chọn hộp kiểm Chỉ chạy phân tích đối tượng khi trình bảo vệ màn hình đang hoạt động hoặc máy tính bị khóa để chỉ chạy phân tích đối tượng nếu bạn hiện không làm việc với máy tính và để không làm cho máy tính bị quá tải tài nguyên khi bạn đang làm việc. Nếu bạn không chọn hộp kiểm này, ứng dụng sẽ chạy phân tích vào thời gian đã lên lịch bất kể bạn có đang làm việc trên máy tính hay không.
 10. Để lưu các thay đổi đối với thiết lập, nhấn vào nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.