Chuyển đổi sang Kaspersky Free khi không cài đặt phiên bản dùng thử của Kaspersky Internet Security

1 Tháng Tư, 2021

ID 152967

Khi không cài đặt phiên bản dùng thử của Kaspersky Internet Security, bạn có thể chuyển sang Kaspersky Free để duy trì mức bảo vệ cần thiết.

Khi bạn không cài đặt phiên bản dùng thử của Kaspersky Internet Security, ứng dụng sẽ đề nghị bạn mua giấy phép để tiếp tục sử dụng tất cả các chức năng ứng dụng.

Để gia hạn giấy phép hoặc chuyển sang Kaspersky Free, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để mua giấy phép, nhấn vào nút Gia hạn giấy phép.

  Nhấn vào nút này sẽ chuyển bạn đến cửa hàng.

 • Để bắt đầu chuyển sang Kaspersky Free, nhấn vào nút Không, cảm ơn.

  Nhấn nút này sẽ khởi động Trình hướng dẫn chuyển đổi Kaspersky Free.

Bắt đầu chuyển đổi sang Kaspersky Free

Ở bước này, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ đề nghị bạn chuyển sang Kaspersky Free và duy trì mức bảo vệ cần thiết cho máy tính của bạn.

Để chuyển sang Kaspersky Free, hãy nhấn nút Chuyển sang Kaspersky Free.

Xác nhận chuyển đổi sang Kaspersky Free

Ở bước này, Trình hướng dẫn chuyển đổi đề nghị bạn xác nhận hoặc từ chối chuyển sang Kaspersky Free.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để xác nhận chuyển đổi, nhấp vào nút Chuyển đổi.

  Trình hướng dẫn chuyển đổi tiến hành bước tiếp theo.

 • Để từ chối chuyển đổi sang Kaspersky Free và thoát khỏi Trình hướng dẫn chuyển đổi, hãy nhấp vào nút Hủy bỏ.

  Thoát khỏi Trình hướng dẫn chuyển đổi.

Tìm kiếm phần mềm không tương thích

Ở bước này, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ kiểm tra xem có bất kỳ ứng dụng nào không tương thích với Kaspersky Free đang được cài đặt trên máy tính hay không. Nếu không có ứng dụng nào được tìm thấy, trình hướng dẫn sẽ tự động chuyển sang bước tiếp theo. Nếu bạn đóng cửa sổ Trình hướng dẫn chuyển đổi tại bước này, việc tìm kiếm phần mềm không tương thích sẽ tiếp tục chạy dưới nền.

Nếu tìm thấy các ứng dụng không tương thích, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ liệt kê các ứng dụng đó trong cửa sổ và nhắc bạn gỡ cài đặt chúng.

Sau khi dỡ cài đặt các ứng dụng không tương thích, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ đi đến bước tiếp theo.

Kết thúc chuyển đổi sang Kaspersky Free

Ở bước này, Trình hướng dẫn chuyển đổi thông báo cho bạn biết rằng việc chuyển đổi sang Kaspersky Free đã hoàn tất.

Để khởi động Kaspersky Free, nhấn vào nút Chạy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.