Cách gửi dữ liệu về cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng cho Kaspersky

1 Tháng Tư, 2021

ID 155812

Nếu gặp sự cố với một cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng đang mở trên máy tính, bạn có thể báo cáo cửa sổ này cho Kaspersky qua Kaspersky Internet Security.

Để gửi dữ liệu về cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng cho Kaspersky:

 1. Mở cửa sổ ứng dụng chính của Kaspersky Internet Security.
 2. Nhấn vào nút Công cụ khác.
 3. Chọn mục Dọn dẹp và tối ưu hóa.
 4. Nhấn vào liên kết Dọn dẹp máy tính để mở cửa sổ Dọn dẹp máy tính.
 5. Nhấn vào liên kết Báo cáo ứng dụng gây khó chịu.

  Con trỏ chuyển thành biểu tượng ngắm mục tiêu.

 6. Đặt con trỏ vào cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng mà bạn muốn báo cáo cho Kaspersky.
 7. Nhấn chuột trái để thu thập dữ liệu về ứng dụng hoặc website đã mở trong cửa sổ này.

  Cửa sổ Thu thập dữ liệu về ứng dụng mở ra.

 8. Trong cửa sổ Thu thập dữ liệu về ứng dụng, hãy thực hiện các hành động sau:
  1. Để xem dữ liệu về cửa sổ đã chọn, hãy nhấn vào liên kết Xem dữ liệu được thu thập.

   Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Xem dữ liệu về ứng dụng nơi bạn có thể xem tất cả thông tin đã thu thập về cửa sổ đã chọn.

  2. Để xem hình ảnh bạn đã sao chép, hãy di chuột qua trên và nhấn chuột trái vào ảnh.

   Thư mục nơi bạn lưu hình ảnh sẽ mở ra.

  3. Bằng cách nhấn vào liên kết Tuyên bố về xử lý dữ liệu, bạn có thể xem lại Tuyên bố về xử lý dữ liệu của chúng tôi.
  4. Chọn hộp kiểm Tôi đã đọc và đồng ý với Tuyên bố hỗ trợ kỹ thuật.
  5. Nhấn nút Gửi.

Dữ liệu trên cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng sẽ được gửi tới Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.