Làm thế nào để thay đổi thiết lập của kết nối được mã hóa

1 Tháng Tư, 2021

ID 157530

Các kết nối được mã hóa được thiết lập trên các giao thức SSL và TLS. Theo mặc định, Kaspersky Internet Security quét những kết nối như vậy theo yêu cầu của các thành phần bảo vệ, chẳng hạn như Chống virus cho thư điện tử, Chống thư rác, An toàn giao dịch tài chính, Kiểm tra liên kết, Trình duyệt riêng tư, Chống virus cho web và Chống thư rác.

Để thay đổi thiết lập của kết nối được mã hóa:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Vào mục Thiết lập mạng.
 4. Chọn thực hiện một hành động khi sử dụng kết nối được mã hóa để kết nối với các website:
  • Không quét các kết nối được mã hóa. Ứng dụng không quét các kết nối được mã hóa.
  • Quét các kết nối mã hóa khi được yêu cầu bởi các thành phần bảo vệ. Ứng dụng chỉ quét những kết nối được mã hóa theo yêu cầu của Công cụ kiểm tra liên kết. Hành động này được chọn mặc định.
  • Luôn luôn quét các kết nối mã hóa. Ứng dụng luôn quét các kết nối được mã hóa.
 5. Chọn thực hiện một hành động nếu xảy ra lỗi khi quét các kết nối được mã hóa:
  • Bỏ qua. Nếu hành động này được chọn thì ứng dụng sẽ chấm dứt kết nối với website xảy ra lỗi quét.
  • Hỏi. Nếu xảy ra lỗi khi quét kết nối được mã hóa với một website, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo, trong đó có các hành động để bạn lựa chọn:
   • Bỏ qua. Ứng dụng sẽ chấm dứt kết nối với website đã xảy ra lỗi quét.
   • Thêm tên miền vào mục loại trừ. Ứng dụng sẽ thêm địa chỉ website vào danh sách loại trừ. Ứng dụng sẽ không quét các kết nối được mã hóa trên những website nằm trong danh sách loại trừ. Các website này được hiển thị trong cửa sổ Loại trừ mà bạn có thể mở bằng cách nhấn vào liên kết Quản lý loại trừ.

   Tùy chọn này được chọn mặc định.

  • Thêm tên miền vào mục loại trừ. Ứng dụng sẽ thêm website vào danh sách loại trừ. Ứng dụng sẽ không quét các kết nối được mã hóa trên những website nằm trong danh sách loại trừ. Các website này được hiển thị trong cửa sổ Loại trừ mà bạn có thể mở bằng cách nhấn vào liên kết Quản lý loại trừ.
 6. Nhấn vào Quản lý loại trừ để mở cửa sổ Loại trừ và thực hiện các hành động sau:
  1. Nhấn vào nút Thêm để thêm website vào danh sách loại trừ đối với thao tác quét các kết nối được mã hóa.
  2. Nhập tên miền của website trong trường Tên miền.
  3. Nhấn vào nút Thêm.

   Ứng dụng sẽ không quét các kết nối được mã hóa với website này. Xin lưu ý rằng việc thêm một website vào danh sách loại trừ có thể hạn chế chức năng quét website bằng các thành phần bảo vệ, chẳng hạn như An toàn giao dịch tài chính, Kiểm tra liên kết, Trình duyệt riêng tư, Chống virus cho web và Chặn quảng cáo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.