Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối trên lãnh thổ Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil hoặc bởi công dân California

1 Tháng Tư, 2021

ID 175193

Mục này chứa thông tin về những dữ liệu cụ thể mà bạn sẽ cung cấp cho Kaspersky nếu bạn đã cài đặt phiên bản ứng dụng được thiết kế để sử dụng trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil hoặc bởi công dân California. Thông tin được đề cập trong mục này không chứa bất kì dữ liệu cá nhân nào của Người dùng, và là cần thiết để vận hành Phần mềm của Đơn vị sở hữu bản quyền, trừ khi được nói khác đi.

Bạn đồng ý tự động cung cấp cho Kaspersky những dữ liệu sau đây trong quá trình sử dụng phần mềm để cải thiện chất lượng bảo vệ trong thời gian thực, cải thiện chất lượng of vận hành của phần mềm và phát hiện kịp thời và khắc phục các lỗi liên quan đến cơ cấu cài đặt, gỡ bỏ và cập nhật phần mềm, đồng thời tính đến số lượng người sử dụng:

  • Thông tin về phần mềm được cài đặt của Đơn vị sở hữu bản quyền: phiên bản đầy đủ của phần mềm; ID cập nhật phần mềm; loại phần mềm được cài đặt; trạng thái cài đặt/gỡ bỏ phần mềm; mã lỗi cài đặt; ID phần mềm; ID thay đổi thương hiệu phần mềm; bản địa hóa của phần mềm; mã thay đổi thương hiệu phần mềm; loại HĐH (máy chủ, máy trạm, máy điều khiển tên miền); loại cài đặt (cài đặt mới, nâng cấp); thời gian cài đặt phần mềm tính bằng giây; chỉ báo quá trình cài đặt bị người dùng làm gián đoạn.
  • Thông tin khác: giao thức được sử dụng để truyền dữ liệu đến KSN.
  • Thông tin về môi trường của người dùng: chỉ báo cho biết thành phần Device Guard (Windows) được bật; dòng hệ điều hành; phiên bản HĐH, số bản dựng HĐH, số hiệu cập nhật HĐH, ấn bản HĐH, thông tin mở rộng về ấn bản HĐH; loại nền tảng phần cứng; thông tin bổ sung về các tính năng HĐH; loại thiết bị (máy tính xách tay, máy tính PC để bàn, máy tính bảng).
  • Thông tin về một đối tượng được xử lý: khóa chứng chỉ công khai; dấu vân tay chứng chỉ số của đối tượng được quét và thuật toán băm; tên của phần mềm độc hại được phát hiện hoặc phần mềm hợp pháp có thể được khai thác để gây hại cho thiết bị hoặc dữ liệu của người dùng; dấu thời gian của bản ghi được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu chống virus của phần mềm; ID bản ghi được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu chống virus của phần mềm; loại bản ghi được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu chống virus của phần mềm.
  • Thông tin về các yêu cầu dịch vụ web: địa chỉ web được xử lý; địa chỉ IP (IPv4) của dịch vụ web được yêu cầu; loại chứng chỉ.
  • Thông tin về giấy phép và các thỏa thuận khác: ID mặt hàng bán lẻ phần mềm; loại giấy phép phần mềm được sử dụng; thời hạn cấp phép sử dụng phần mềm; số ngày còn lại cho đến khi giấy phép sử dụng phần mềm hết hạn; tên đầy đủ của tổ chức đối tác đã nhận đơn đặt hàng giấy phép sử dụng phần mềm.

Nhằm cải thiện chất lượng bảo vệ Người dùng đang thực hiện giao dịch thanh toán trên Internet, bạn đồng ý tự động gửi đến website tài chính thông tin về tên và phiên bản của Phần mềm và cấu hình tùy chỉnh Phần mềm, ID của tiện ích Phần mềm trong trình duyệt web được sử dụng để truy cập trang web tài chính, ID hiển thị liệu một trình duyệt an toàn hay một trình duyệt thông thường đã được sử dụng.

Thông tin nhận được bảo vệ bởi Đơn vị sở hữu bản quyền theo quy định của pháp luật và được yêu cầu cho sự vận hành của Phần mềm được cung cấp để sử dụng theo giấy phép.

Kaspersky có thể sử dụng dữ liệu thống kê có được dựa trên thông tin nhận được để giám sát xu hướng của các mối đe dọa bảo mật máy tính và phát hành báo cáo về các mối đe dọa đó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.