Sử dụng Kaspersky Safe Kids

1 Tháng Tư, 2021

ID 177919

Cấu hình lần đầu và sử dụng Kaspersky Safe Kids được mô tả trong Trợ giúp Kaspersky Safe Kids.

Để chuyển sang Trợ giúp Kaspersky Safe Kids:

  1. Mở trang chính của Trợ giúp trực tuyến Kaspersky.
  2. Trong phần Kaspersky Safe Kids, chọn hệ điều hành của thiết bị đã cài đặt ứng dụng trong danh sách thả xuống.

    Trợ giúp Kaspersky Safe Kids cho hệ điều hành được chọn sẽ được hiển thị.

  3. Nếu bạn cần thay đổi ngôn ngữ trợ giúp, hãy chọn ngôn ngữ đó trong danh sách thả xuống trong phần trên của trang.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.