Bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface (AMSI)

1 Tháng Tư, 2021

ID 185853

Mục này sẽ thông báo cho bạn biết các ứng dụng của bên thứ ba, như Microsoft Office, có thể gửi các tập lệnh đến Kaspersky Internet Security để được quét bằng Antimalware Scan Interface (AMSI) và mô tả cách tắt bảo vệ bằng AMSI trong Kaspersky Internet Security.

Phần trợ giúp

Giới thiệu về bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface

Cách bật bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.