Cách bật bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface

1 Tháng Tư, 2021

ID 186113

Để bật bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Trong mục Bảo vệ, hãy chọn thành phần Bảo vệ AMSI.
  4. Chuyển nút bật/tắt trong phần trên của cửa sổ thành Bật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.