Lưu mã kích hoạt của bạn

1 Tháng Tư, 2021

ID 187942

Đảm bảo mã kích hoạt của bạn cho Kaspersky Internet Security được lưu trên My Kaspersky. Nếu bạn cài đặt Kaspersky Internet Security trên một máy tính khác, bạn sẽ cần mã kích hoạt.

Nếu Kaspersky Internet Security không kết nối với My Kaspersky, Trình hướng dẫn sẽ nhắc bạn đăng nhập vào My Kaspersky, sau đó Trình hướng dẫn sẽ lưu mã kích hoạt của bạn vào My Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.