Cách gỡ bỏ ứng dụng không tương thích

1 Tháng Tư, 2021

ID 189681

Để gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích, hãy làm theo các bước:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Chi tiết ở phần trên của cửa sổ.

    Việc này sẽ mở ra cửa sổ Trung tâm thông báo.

  3. Trong mục Khuyến khích, nhấn nút Hiển thị ở dòng chứa thông báo về các ứng dụng không tương thích được phát hiện.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Phần mềm không tương thích, nơi chứa danh sách các ứng dụng không tương thích được phát hiện mà Kaspersky Internet Security có thể gỡ bỏ.

  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên của các ứng dụng không tương thích mà bạn cần gỡ bỏ và nhấn Gỡ bỏ. Kaspersky Internet Security sẽ gỡ bỏ các ứng dụng được chỉ định khỏi máy tính của bạn. Kaspersky Internet Security sẽ gỡ bỏ các ứng dụng bằng cách sử dụng các công cụ gỡ bỏ được cung cấp bởi các ứng dụng này. Trong quá trình gỡ bỏ, bạn có thể được yêu cầu đồng ý xóa hoặc sửa đổi các thiết lập liên quan đến việc gỡ bỏ ứng dụng.
  5. Nếu máy tính vẫn còn các ứng dụng không tương thích mà Kaspersky Internet Security không gỡ bỏ, sẽ có một cửa sổ được mở ra để hiển thị danh sách các ứng dụng này. Để gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích theo cách thủ công, hãy nhấn vào Gỡ bỏ theo cách thủ công. Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ tiêu chuẩn của hệ điều hành tiêu, nơi chứa danh sách các ứng dụng đã cài đặt. Gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích theo chỉ dẫn dành cho hệ điều hành của bạn.
  6. Sau khi gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích, hãy khởi động lại máy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.