Gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích

1 Tháng Tư, 2021

ID 190240

Phần này chứa thông tin về cách Kaspersky Internet Security có thể giúp bạn xóa các ứng dụng không tương thích với Kaspersky Internet Security khỏi máy tính.

Phần trợ giúp

Thông tin về việc gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích

Cách gỡ bỏ ứng dụng không tương thích

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.