Cách tối ưu hóa mức tải trên hệ điều hành do chạy các tác vụ của Kaspersky Internet Security

1 Tháng Tư, 2021

ID 199601

Khi bạn chạy tác vụ quét máy tính bằng Kaspersky Internet Security, tác vụ đó có thể tiêu tốn tài nguyên hệ thống đáng kể. Để tối ưu hóa mức tải trên hệ thống, bạn có thể cấu hình Kaspersky Internet Security để chạy các tác vụ quét (đối với bộ nhớ hệ thống, phân vùng hệ thống và các đối tượng khởi động) và cập nhật cơ sở dữ liệu khi máy tính bị khóa hoặc trình bảo vệ màn hình được kích hoạt. Thiết lập bổ sung này cho phép bạn tăng cường bảo mật cho máy tính của mình mà không làm giảm hiệu suất khi bạn đang sử dụng máy.

Nếu máy tính đang chạy bằng pin, Kaspersky Internet Security sẽ không thực thi các tác vụ khi máy tính ở chế độ rảnh để kéo dài thời lượng pin.

Để tối ưu hóa mức tải trên hệ điều hành, hãy thực hiện các hành động sau:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Lựa chọn mục Tổng quát, và trong mục Hiệu năng, hãy chọn hộp kiểm Nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác để hoãn các tác vụ quét virus khi CPU và hệ thống con của ổ đĩa đang ở mức tải cao.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.