Cách chạy tác vụ quét ổ đĩa di động

1 Tháng Tư, 2021

ID 199671

Các ổ đĩa di động mà bạn kết nối với máy tính có thể chứa virus hoặc các ứng dụng khác có mối đe dọa. Kaspersky Internet Security sẽ quét các ổ đĩa di động để ngăn máy tính của bạn bị nhiễm. Bạn có thể cấu hình quá trình quét ổ đĩa di động được khởi chạy theo cách thủ công hoặc tự động khi ổ đĩa di động được kết nối với máy tính. Tính năng tự động quét các ổ đĩa di động được bật theo mặc định.

Để quét một ổ đĩa di động theo cách thủ công:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Bấm vào nút Quét.

    Cửa sổ mở ra chọn Quét.

  3. Trong cửa sổ Quét, hãy chọn mục Quét ổ đĩa di động.
  4. Trong danh sách thả xuống, chọn chữ cái đại diện của ổ đĩa của thiết bị bên ngoài và nhấn vào nút Chạy quét.

Kaspersky Internet Security sẽ tiến hành quét thiết bị được kết nối.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.