Cách thay đổi biểu tượng ứng dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 201576

Để thay đổi biểu tượng ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Chọn mục Giao diện.
  4. Trong mục Biểu tượng ứng dụng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
    • Biểu tượng tiêu chuẩn. Khi tùy chọn này được chọn, màn hình nền và khu vực thông báo sẽ hiển thị biểu tượng ứng dụng tiêu chuẩn.
    • Midori Kuma. Khi tùy chọn này được chọn, màn hình nền và khu vực thông báo sẽ hiển thị biểu tượng có chứa hình ảnh của linh vật gấu có tên gọi là Midori Kuma.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.