Cách thay đổi biểu tượng ứng dụng trong vùng thông báo, tùy thuộc vào trạng thái ứng dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 201669

Để thay đổi biểu tượng ứng dụng trong vùng thông báo, tùy thuộc vào trạng thái ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Chọn mục Giao diện.
  4. Trong mục Hiển thị trạng thái của ứng dụng trong khu vực thông báo, hãy chọn một trạng thái và chọn một hộp kiểm.

Khi ứng dụng chuyển sang trạng thái tương ứng với trạng thái đã chọn, biểu tượng ứng dụng trong vùng thông báo sẽ thay đổi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.