Lỗi cài đặt ứng dụng trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

1 Tháng Tư, 2021

ID 212223

Không thể cài đặt Kaspersky Internet Security trên Microsoft Windows 7 và Miсrosoft Windows Server 2008 R2 nếu các bản cập nhật sau không được cập nhật:

 1. KB4490628 (bản cập nhật từ ngày 12/03/2019);
 2. KB4474419 (bản cập nhật từ ngày 23/09/2019).

Lỗi cài đặt xảy ra do Microsoft đã cập nhật thuật toán để ký các mô-đun và trình điều khiển của các ứng dụng thuộc bên thứ ba. Hiện tại, các mô-đun và trình điều khiển của các ứng dụng thuộc bên thứ ba (bao gồm Kaspersky) được ký bằng thuật toán băm SHA256. Bạn cần cài đặt các bản cập nhật KB4490628 và KB4474419 để các mô-đun và trình điều khiển của Kaspersky Internet Security có thể được ký bằng thuật toán băm SHA256.

Hãy sử dụng một trong những phương thức sau để cài đặt các bản cập nhật.

Cài đặt bản cập nhật bằng Windows Update

Nếu tính năng tự động cài đặt các bản cập nhật bị tắt trên máy tính của bạn:

 1. Trong menu Start, hãy chọn Control PanelSystem and SecurityWindows Update.

  Cửa sổ Windows Update sẽ mở ra.

 2. Trong menu bên trái của cửa sổ Windows Update, hãy chọn Change settings.
 3. Trong mục Important updates được mở ra, hãy chọn Install updates automatically (recommended).

Tất cả các bản cập nhật cần thiết sẽ được tự động tải về và được cài đặt trên máy tính của bạn.

Cài đặt Service Pack 1 theo cách thủ công nếu chưa được cài đặt

Nếu máy tính của bạn chạy Windows 7 Service Pack 0 hoặc Windows Server 2008 R2 Service Pack 0, trước hết, bạn cần cài đặt Service Pack 1 (KB976932).

Để cài đặt bản cập nhật Service Pack 1:

 1. Hãy vào Microsoft Update Catalog.
 2. Chọn phiên bản HĐH của máy tính của bạn và nhấn vào nút Download.
 3. Tải bản cập nhật về máy tính của bạn bằng cách nhấn vào liên kết trong cửa sổ được mở ra.
 4. Cài đặt bản cập nhật.

Cài đặt bản cập nhật KB4490628 theo cách thủ công

Để cài đặt bản cập nhật KB4490628 theo cách thủ công:

 1. Hãy vào Microsoft Update Catalog.
 2. Chọn phiên bản HĐH của máy tính của bạn và nhấn vào nút Download.
 3. Tải bản cập nhật về máy tính của bạn bằng cách nhấn vào liên kết trong cửa sổ được mở ra.
 4. Cài đặt bản cập nhật.

Cài đặt bản cập nhật KB4474419 theo cách thủ công

Để cài đặt bản cập nhật KB4474419 theo cách thủ công:

 1. Hãy vào Microsoft Update Catalog.
 2. Chọn phiên bản HĐH của máy tính của bạn và nhấn vào nút Download.
 3. Tải bản cập nhật về máy tính của bạn bằng cách nhấn vào liên kết trong cửa sổ được mở ra.
 4. Cài đặt bản cập nhật.

Sau khi cài đặt các bản cập nhật, hãy khởi động lại máy tính và cài đặt lại Kaspersky Internet Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.