Thông tin về Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

1 Tháng Tư, 2021

ID 35505

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối là một thỏa thuận pháp lý kí kết giữa bạn và AO Kaspersky Lab, quy định các điều khoản sử dụng cho ứng dụng.

Đọc qua các điều khoản của Thỏa thuận Giấy phép cẩn thận trước khi bạn bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Bạn chấp nhận các điều khoản Thỏa thuận Giấy phép bằng cách xác nhận rằng bạn đồng ý với Thỏa thuận Giấy phép khi cài đặt ứng dụng. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Giấy phép, bạn phải hủy bỏ cài đặt ứng dụng và không được sử dụng ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.