Khôi phục hệ điều hành sau khi bị nhiễm

1 Tháng Tư, 2021

ID 40951

Nếu bạn nghi ngờ hệ điều hành của máy tính của bạn bị hỏng hoặc bị biến đổi do hoạt động phần mềm độc hại hay lỗi hệ thống, hãy sử dụng Trình hướng dẫn Gỡ rối của Microsoft Windows, giúp xóa hệ thống của bất kỳ dấu vết nào của các đối tượng nguy hiểm. Kaspersky khuyến cáo bạn chạy trình hướng dẫn sau khi máy tính đã được khử nhiễm để đảm bảo rằng tất cả các mối đe dọa và nguy hiểm gây ra bởi mã độc đã được khắc phục.

Trình hướng dẫn sẽ kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi đến hệ thống, chẳng hạn như sau: truy cập đến mạng bị chặn, được biết đến định dạng tập tin mở rộng đã được thay đổi, thanh công cụ bị khóa. Có nhiều lý do khác nhau cho các loại khác nhau của thiệt hại Những lý do này có thể bao gồm hoạt động của chương trình độc hại, thiết lập hệ thống không chính xác, lỗi hệ thống, hoặc thậm chí hoạt động của các ứng dụng tối ưu hóa hệ thống không chính xác.

Sau khi xem xét hoàn tất, trình hướng dẫn phân tích các thông tin để đánh giá liệu nguy hiểm của hệ thống đòi hỏi chú ý ngay tức thì. Dựa trên đánh giá này, một danh sách các hành động cần thiết để loại bỏ vấn đề này được tạo ra. Nhóm những trình hướng dẫn hành động dựa trên mức độ nghiêm trọng của các vấn đề phát hiện.

Xem thêm:

Khắc phục sự cố hệ điều hành bằng cách sử dụng trình hướng dẫn khắc phục sự cố Microsoft Window

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.