Hoàn tất quá trình cài đặt

1 Tháng Tư, 2021

ID 43526

Tại bước này, Hướng dẫn thông báo cho bạn hoàn thành việc cài đặt ứng dụng.

Bấm vào nút Hoàn tất.

Mọi thành phần ứng dụng cần thiết sẽ được tự động khởi chạy ngay sau khi cài đặt hoàn tất.

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải khởi động lại hệ thống điều hành của bạn để hoàn thành cài đặt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.