Làm thế nào để gỡ bỏ ứng dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 43539

Sau khi gỡ bỏ Kaspersky Internet Security, máy tính và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được bảo vệ.

Kaspersky Internet Security sẽ được gỡ bỏ bằng Trình hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ.

Cách gỡ cài đặt ứng dụng này trong Windows 7

Cách gỡ cài đặt ứng dụng này trong Windows 8 hoặc mới hơn

Phần trợ giúp

Nhập mật khẩu để gỡ bỏ ứng dụng

Lưu mã kích hoạt của bạn

Sử dụng dữ liệu cho lần sau

Xác nhận gỡ bỏ ứng dụng

Hoàn thành gỡ bỏ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.