Xác nhận gỡ bỏ ứng dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 43541

Khi gỡ bỏ ứng dụng thì máy tính và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ gặp nguy hiểm, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận gỡ bỏ ứng dụng. Để làm điều này, nhấn vào nút Xóa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.