Hoàn thành gỡ bỏ

1 Tháng Tư, 2021

ID 43542

Trong bước này, Trình hướng dẫn loại bỏ ứng dụng khỏi máy tính của bạn. Đợi cho đến khi quá trình loại bỏ hoàn tất.

Sau khi bạn hoàn thành việc loại bỏ Kaspersky Internet Security, bạn có thể xác định nguyên nhân của việc loại bỏ ứng dụng trên website của Kaspersky. Để làm điều này, bạn nên vào website của Kaspersky bằng cách nhấn vào nút Hoàn tất mẫu.

Chức năng này có thể không được cung cấp ở một số khu vực.

Khi gỡ bỏ ứng dụng, bạn cần phải khởi động lại máy tính. Nếu bạn huỷ bỏ hành động khởi động lại máy tính, quá trình gỡ bỏ sẽ bị hoãn lại cho đến khi bạn khởi động lại máy tính hoặc tắt máy tính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.