Kích hoạt ứng dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 43545

Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ được bắt đầu khi khởi chạy lần đầu Kaspersky Internet Security.

Kích hoạt là một quá trình đưa vào hoạt động một phiên bản đầy đủ chức năng của các ứng dụng cho một thời gian nhất định.

Các tùy chọn sau đây để kích hoạt Kaspersky Internet Security:

  • Kích hoạt ứng dụng. Chọn vào tùy chọn này và nhập một mã kích hoạt nếu bạn đã mua một giấy phép cho các ứng dụng.

    Nếu bạn chỉ định mã kích hoạt cho Kaspersky Anti-Virus hoặc Kaspersky Total Security trong trường nhập mã thì quy trình chuyển sang Kaspersky Anti-Virus hoặc Kaspersky Total Security sẽ bắt đầu sau khi quá trình kích hoạt đã hoàn tất.

  • Kích hoạt phiên bản dùng thử cho ứng dụng. Chọn tùy chọn kích hoạt này nếu bạn muốn cài đặt phiên bản dùng thử của ứng dụng trước khi quyết định có mua giấy phép hay không. Bạn sẽ có thể sử dụng ứng dụng và tất cả tính năng của ứng dụng trong giai đoạn đánh giá ngắn. Sau khi hết thời gian dùng thử, bạn sẽ không dùng thử được lần thứ hai.

Bạn cần kết nối Internet để kích hoạt ứng dụng.

Trong quá trình cài đặt và kích hoạt ứng dụng, bạn có thể được nhắc tạo tài khoản My Kaspersky. Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối ứng dụng với My Kaspersky để bạn có thể lưu mã kích hoạt cho lần khôi phục sau khi cài đặt lại hệ điều hành, cài đặt bảo vệ cho thiết bị mới hoặc cài đặt lại ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.