Đăng ký và kết nối với My Kaspersky

1 Tháng Tư, 2021

ID 43547

Bước này là không có sẵn trong tất cả các phiên bản của Kaspersky Internet Security.

Người dùng đã đăng ký trên My Kaspersky có thể gửi yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật và Virus Lab, quản lý các mã kích hoạt một cách tiện dụng và nhận thông tin mới nhất về các ứng dụng mới cũng như các ưu đãi đặc biệt từ Kaspersky.

  • Nếu bạn đã có tài khoản My Kaspersky, cửa sổ Kết nối đến My Kaspersky sẽ mở ra. Nhập thông tin tài khoản của bạn để kết nối ứng dụng với cổng thông tin My Kaspersky và nhấn nút Đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa có một tài khoản My Kaspersky, cửa sổ đăng ký tài khoản My Kaspersky sẽ mở. Điền vào mẫu đăng ký và nhấn vào nút Tạo.

Trong một số khu vực, ứng dụng sẽ nhắc bạn đọc và chấp nhận quy định về cung cấp dữ liệu. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố, hãy nhấn vào nút Chấp nhận và kết nối.

Trong một số trường hợp, bạn cần đăng ký trên My Kaspersky để bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.