Xem lại Thỏa thuận giấy phép cho người dùng đầu cuối

1 Tháng Tư, 2021

ID 43551

Bước này của Trình hướng dẫn được hiển thị đối với một số ngôn ngữ bản địa hóa khi cài đặt Kaspersky Internet Security từ gói cài đặt được tải xuống từ Internet.

Tại bước này, Trình hướng dẫn sẽ đề nghị bạn xem lại Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối được ký kết giữa bạn và Kaspersky.

Hãy đọc kỹ Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và nếu bạn đồng ý với tất cả các điều khoản, hãy nhấn vào nút Chấp nhận. Cài đặt ứng dụng vào máy tính của bạn rồi tiếp tục.

Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, ứng dụng sẽ không được cài đặt.

Ở một số khu vực, bạn cũng phải chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư để tiếp tục cài đặt ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.