Bắt đầu cài đặt ứng dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 60588

Tại bước này, Trình hướng dẫn sẽ nhắc bạn cài đặt ứng dụng.

Để tiến hành cài đặt, nhấn vào nút Tiếp tục.

Tùy thuộc vào kiểu cài đặt và ngôn ngữ nội địa hóa, ở bước này Trình hướng dẫn có thể nhắc bạn xem Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối được cam kết giữa bạn và Kaspersky, và hỏi bạn xem bạn có muốn tham gia vào Kaspersky Security Network hay không.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.