Thông tin về giấy phép

1 Tháng Tư, 2021

ID 70647

Giấy phép là quyền sử dụng ứng dụng có giới hạn thời gian, được cấp theo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối. Giấy phép này liên quan đến mã duy nhất mà bạn có để kích hoạt bản sao Kaspersky Internet Security.

Giấy phép cấp cho bạn quyền lợi các dịch vụ sau:

  • Quyền sử dụng các ứng dụng trên một hoặc một số thiết bị

    Số lượng các thiết bị mà trên đó bạn có thể sử dụng ứng dụng được quy định trong thỏa thuận bản quyến.

  • Hỗ trợ từ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Kaspersky
  • Các dịch vụ khác được cung cấp bởi Kaspersky hoặc các đối tác của Kaspersky trong suốt thời hạn của giấy phép

Để vận hành ứng dụng, bạn phải mua một giấy phép cho việc sử dụng ứng dụng.

Giấy phép có thời hạn hạn chế. Việc hết hạn giấy phép có thể được nối tiếp bởi một thời hạn cho phép, trong đó bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng của ứng dụng mà không bị hạn chế.

Nếu bạn vẫn chưa gia hạn giấy phép của mình, ứng dụng có thể chuyển sang chế độ hạn chế chức năng khi thời gian ân hạn kết thúc. Một số tính năng của ứng dụng sẽ không được cung cấp trong chế độ hạn chế chức năng. Thời hạn của chế độ hạn chế chức năng tùy thuộc vào khu vực và điều khoản giấy phép của bạn. Khi chế độ hạn chế chức năng kết thúc, toàn bộ các tính năng của ứng dụng sẽ không thể được sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về thời hạn cho phép và chế độ hạn chế chức năng trong cửa sổ Cấp giấy phép, được mở ra khi nhấn vào liên kết Cấp giấy phép ở phần dưới của cửa sổ chính.

Chúng tôi đề nghị gia hạn giấy phép trước khi hết hạn để đảm bảo bảo vệ tối đa máy tính của bạn chống lại tất cả các mối đe dọa.

Trước khi mua một bản quyền, bạn có thể làm quen với phiên bản dùng thử của Kaspersky Internet Security không có bất kỳ khoản phí. Phiên bản dùng thử của Kaspersky Internet Security vẫn còn chức năng trong một giai đoạn đánh giá ngắn. Sau khi kết thúc giai đoạn đánh giá, Kaspersky Internet Security ngừng chạy tất cả các tính năng của nó. Tiếp tục sử dụng các ứng dụng, bạn nên mua một giấy phép.

Nếu bạn không muốn gia hạn chức năng bảo vệ máy tính của mình, bạn có thể gỡ bỏ Kaspersky Internet Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.