Thông tin về bảo vệ dữ liệu đầu vào từ bàn phím máy tính

1 Tháng Tư, 2021

ID 70745

Bảo vệ dữ liệu đầu vào trên bàn phím máy tính cho phép ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu được nhập vào trên các website thông qua bàn phím. Để bật tính năng bảo vệ nhập dữ liệu từ bàn phím, Tiện ích mở rộng Kaspersky Protection phải được kích hoạt trong trình duyệt. Bạn có thể thiết lập bảo vệ dữ liệu đầu vào từ bàn phím máy tính trên các website khác nhau. Sau khi Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím được thiết lập, một thông báo rằng Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím đã được bật sẽ được hiển thị cạnh trường đặt con trỏ. Theo mặc định, tính năng Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím được bật cho tất cả các danh mục website, ngoại trừ giao tiếp trên Internet.

Tính năng Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím có các hạn chế sau đây:

 • Tính năng Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím chỉ khả dụng cho Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox và Google Chrome. Nếu bạn đang làm việc trên các trình duyệt khác, dữ liệu mà bạn nhập vào từ một bàn phím cứng sẽ không được bảo vệ chống đánh cắp.
 • Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím không hoạt động trên các trình duyệt chạy trong ứng dụng Sandboxie.
 • Bảo vệ dữ liệu đầu vào từ bàn phím máy tính không thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nếu một website yêu cầu nhập dữ liệu đó đã bị hack, bởi vì trong trường hợp này các thông tin thu được bằng cách xâm nhập trực tiếp từ website.

Danh sách trên mô tả các hạn chế chính về chức năng bảo vệ dữ liệu nhập. Toàn bộ danh sách hạn chế có trong bài viết trên website Hỗ trợ kỹ thuật Kaspersky.

Các hạn chế của Bảo mật dữ liệu nhập vào

Tính năng Bảo mật dữ liệu nhập vào trong Kaspersky Internet Security có các hạn chế sau đây:

 • Tính năng bảo vệ chỉ hoạt động trong các trình duyệt sau: Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR và Google Chrome khi phần mở rộng Kaspersky Protection được cài đặt và bật.
 • Tính năng bảo vệ chỉ hoạt động đối với các trang đáp ứng các điều kiện sau:
  • Trang đó có trong danh sách địa chỉ URL hoặc danh mục các trang yêu cầu Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím.
  • Trang đó được mở trong Trình duyệt được bảo vệ.
  • Trang đó không có trong danh sách loại trừ URL.
  • Trang đó chứa một trường để nhập mật khẩu; đồng thời, hộp kiểm bên cạnh danh mục "Trường nhập mật khẩu trên tất cả các website" cần được chọn phần thiết lập của ứng dụng.
  • Để xác minh xem hộp kiểm có được chọn hay không, hãy vào mục Bổ sung → Bảo mật dữ liệu nhập vào. Trong mục Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím, hãy nhấn Chỉnh sửa danh mục.
 • Tính năng bảo vệ chỉ hoạt động đối với các trường đáp ứng các điều kiện sau:
  • Trường nhập vào là một dòng duy nhất và nó tương ứng với thẻ HTML <input>.
  • Trường nhập vào không bị ẩn: Giá trị của thuộc tính kiểu phải khác giá trị ẩn và trong kiểu CSS, trường hiển thị không được đặt thành không có.
  • Các trường nhập vào phải các khiểu phẩn tử gửi, nút chọn radio, hộp kiểm, nút hoặc ảnh.
  • Trường nhập vào không được ở chế độ chỉ đọc (readOnly).
  • Trường nhập vào phải sẵn sàng để nhập (get focus).
  • Nếu trường có thuộc tính độ dài tối đa (maxlength), thì số ký tự tối thiểu có thể được nhập phải lớn hơn ba.
 • Tính năng bảo vệ không hoạt động trong các trường hợp sau:
  • Dữ liệu được nhập bằng công nghệ IME.
  • Trường nhập vào không phải là trường nhập mật khẩu.

Trong khoảng thời gian sau khi bạn cài đặt Kaspersky Internet Security nhưng trước khi bạn khởi động lại máy tính lần đầu tiên, ứng dụng sẽ không chặn ký tự đầu tiên do người dùng nhập (trong bất kỳ ứng dụng nào).

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy gửi yêu cầu kèm theo mô tả chi tiết về vấn đề đến đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky qua My Kaspersky.

Để biết hướng dẫn về cách làm việc với My Kaspersky, hãy xem Trợ giúp.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.