Làm thế nào để ưu tiên phân bổ tài nguyên hệ điều hành cho trò chơi điện tử

1 Tháng Tư, 2021

ID 70774

Khi Kaspersky Internet Security đang chạy đồng thời với một số ứng dụng (đặc biệt là các trò chơi video), bất tiện sau đây có thể xảy ra trong chế độ toàn màn hình:

  • Hiệu năng của ứng dụng hoặc của một trò chơi giảm do thiếu tài nguyên hệ thống
  • Thông báo cửa sổ của Kaspersky Internet Security phân tâm của người sử dụng từ quá trình chơi game

Để tránh phải thay đổi các thiết lập của Kaspersky Internet Security theo cách thủ công mỗi khi chuyển sang chế độ toàn màn hình, bạn có thể sử dụng chế độ Trò chơi. Nếu chế độ Trò chơi đang được sử dụng và bạn đang chơi hoặc đang làm việc với các ứng dụng ở chế độ toàn màn hình, thì Kaspersky Internet Security sẽ không chạy tác vụ quét cũng như tác vụ cập nhật và không hiển thị thông báo.

Cách bật chế độ Trò chơi:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Chọn phần Tổng quát.
  4. Trong mục thiết lập Hiệu năng, hãy chọn hộp kiểm Sử dụng chế độ Chơi trò chơi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.