Cách chạy tác vụ Quét nhanh

1 Tháng Tư, 2021

ID 70775

Trong quá trình quét nhanh, Kaspersky Internet Security quét những đối tượng sau đây theo mặc định:

  • Đối tượng được nạp lúc khởi động hệ điều hành
  • Bộ nhớ hệ thống
  • Phân vùng khởi động ổ đĩa

Để bắt đầu quét nhanh:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Bấm vào nút Quét.

    Cửa sổ mở ra chọn Quét.

  3. Trong của sổ Quét, chọn mục Quét nhanh section.
  4. Trong phần Quét nhanh, nhấn vào nút Chạy quét.

Kaspersky Internet Security bắt đầu quét nhanh toàn bộ máy tính của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.